wij maken van uw huis uw thuis

iamm biedt u een totaalpakket van
ontwerp tot de uitvoering van het project,
vandaar iamm creatie en realisatie
Het project uitgevoerd geheel volgens u wens
als klant, wij maken van uw huis uw thuis
 

Wilt u uw woning een nieuw interieur geven?
Of dit samen met iamm ontwerpen?
Een ontwerp voor een nieuwe badkamer of 
keuken EN de uitvoering ervan?  Bent u toe
aan een vernieuwde woning, maar weet u niet
hoe u deze ruimte optimaal kunt inrichten?
Kortom; hulp bij het realiseren van
uw woonwensen? 
 

Iamm geeft u graag advies op het gebied
van ontwerp en styling. i amm verzorgt
voor u de uitvoering en materiaal inkoop.
alles van idee tot uitvoering. Doordat wij
het gehele traject begeleiden en uitvoeren
kunnen wij waarborgen dat uw project
geheel naar uw wens en tevredenheid
wordt uitgevoerd en opgeleverd.

 

Privacy statement: in het kader van de nieuwe wetgeving op het gebied van de privacy:

(ingaande 25 mei 2018) en in het bijzonder het verzamelen van (klant)gegevens verklaart iamm 
het volgende: iamm verzamelt klantgegevens zoals: naam - adres - email en telefoonnummer(s) 
Deze gegevens worden zorgvuldig gebruikt. Dit houdt in dat alleen iamm deze gegegens gebruikt
ten behoeve van contact met de klant. Het versturen van offerte(s) en/of factu(u)r(en) per mail
of per post. En na uitdrukkelijke toestemming van de klant het verzenden van een nieuwsbrief. 
Iamm zal nooit zonder toestemming van de betrokkene(n) zijn over haar gegevens aan een 
andere partij verstrekken. iamm zal de klantgegevens bewaren zolang dit voor het project van
belang is. iamm zal haar klanten informeren over onze privacy statement in de offerte of via 
het eerste email contact zodat de klant op voorhand op de hoogte is van deze regelgeving.


Uw zorgen uit handen geven, of meer informatie? Bel of stuur een e-mail
i a m m  -  K a d e l a a n  1 2 8  -  2 7 2 5 B N  -  Z o e t e r m e e r

t e l :  0 6 2 4 6 8 7 0 1 0  -  e - m a i l    i a m m i n k o @ i a m m . n u

Wij maken van uw huis uw thuis - Wij maken van uw huis uw thuis